Wypowiedzenie umowy o pracę – poradnik co trzeba wiedzieć – zalety i terminy

Rosnąca mobilność pracowników i dynamika to obecny trend na rynku pracy. Pracownik znajdzie się w sytuacji, kiedy zechce zmienić pracodawcę i zwolnić się ze swojej dotychczasowej pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę – podstawowe zasady

Rozwiązanie umowy o pracę przez wypowiedzenie jest najmniej konfliktową metodą. Strony (pracownik i pracodawca) rozwiązują umowę z zachowaniem przepisów prawa, które przyznają przywileje zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy.

Okres wypowiedzenia – ochrona dla obu stron

Okres wypowiedzenia chroni pracodawcę przed utratą istotnego pracownika z dnia na dzień, a zwalnianemu pracownikowi daje czas na znalezienie nowej pracy.pracownik niepasujący do otoczenia - star wars szturmowcy

Staż pracy a długość okresu wypowiedzenia

Długość okresu wypowiedzenia zależy od stażu pracy i rodzaju umowy. Może wynosić 3 miesiące, jeśli u danego pracodawcy przepracowaliśmy więcej, niż 3 lata. W przypadku krótszego stażu okres ten wynosi 1 miesiąc, a jeśli nie przepracowaliśmy 6 miesięcy – okres wypowiedzenia będzie liczył 2 tygodnie.

Umowy na czas nieokreślony i okres próbny

Powyższe terminy dotyczą umów na czas nieokreślony. Jeśli jesteśmy zatrudnieni na okres próbny, okres wypowiedzenia wyniesie 3 dni, 1 tydzień lub maksymalnie 2 tygodnie, dla umów zawartych odpowiednio na 2 tygodnie, więcej niż 2 tygodnie, ale mniej niż 3 miesiące, i powyżej 3 miesięcy.

Prawo a elastyczność rozwiązywania umowy o pracę

Prawo jest elastyczne w kwestii rozwiązywania umowy o pracę. Istnieje wiele furtek prawnych, które pozwalają stroną ustalić nieco inne zasady.

Alternatywne rozwiązania dla standardowego wypowiedzenia

Pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Możliwe jest też skrócenie okresu wypowiedzenia, a nawet rozwiązanie umowy o prace nie na zasadzie wypowiedzenia, a porozumienia stron.

Zmiana pracy – wyzwanie dla pracownika i pracodawcy

Zmiana pracy to zawsze wydarzenie stresujące dla obu stron – pracownik musi znaleźć nową pracę, natomiast pracodawca zostaje z wakatem, który jak najszybciej będzie próbować zapełnić. Mimo to, warto podejmować ryzyko, szukać nowych pracodawców i nowych pracowników.

Wypowiedzenie umowy o pracę a prawa pracownika

Podczas procesu wypowiadania umowy o pracę, pracownikowi przysługują pewne prawa. Jest to m.in. prawo do urlopu na poszukiwanie nowej pracy. Czy i w jakim wymiarze go otrzymamy, zależy od stażu pracy u danego pracodawcy.

Alternatywne formy zakończenia współpracy z pracodawcą:

  • porozumienie stron – strony mogą ustalić warunki rozwiązania umowy, bez potrzeby wypowiedzenia,
  • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia – możliwe w szczególnych okolicznościach, zgodnie z przepisami prawa,
  • emerytura lub renta – zakończenie współpracy z pracodawcą poprzez przejście na emeryturę lub uzyskanie renty.

Konsekwencje finansowe zmiany pracy dla pracownika

Zmiana pracy może wiązać się z konsekwencjami finansowymi dla pracownika. Może to oznaczać zarówno potencjalne podwyżki, jak i straty – szczególnie jeśli zmiana pracy wiąże się z okresem bez pracy.

Sposoby minimalizacji strat finansowych przy zmianie pracy

Warto zatem planować zmianę pracy odpowiednio wcześnie i przemyśleć potencjalne konsekwencje. Ważne jest m.in.:

  • zaoszczędzenie pewnej kwoty – na wypadek, gdyby poszukiwanie nowej pracy trwało dłużej, niż zakładano,
  • analiza ofert pracy – warto rozejrzeć się za potencjalnymi ofertami i porównać warunki finansowe,
  • nawiązanie kontaktów – sieć kontaktów może pomóc w szybszym znalezieniu nowej pracy.